OBSŁUGA PRAWNA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW

Obsługa prawna firm
Prowadzenie spraw gospodarczych

Świadczone przez kancelarię na rzecz przedsiębiorców usługi są kompleksowe i obejmują wszystkie dziedziny prawa z jakimi przedsiębiorcy mają styczność.

W zakresie prawa gospodarczego działania kancelarii to m.in:

obsługa prawna spółek, sporządzenie umów i statutów, doradztwo w zakresie przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorców, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych, sporządzanie umów gospodarczych, sporządzanie umów handlowych, sporządzaniem regulaminów, uchwał, układów i innych dokumentów zapewniających ład korporacyjny, windykacją należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, reprezentacją klienta przed sądami i organami administracji w sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, w tym także w sprawach pracowniczych.

Obsługa prawna przedsiębiorców to jedna z głównych specjalizacji kancelarii. Powszechnie wiadomo, że prowadzenie działalności obciążone jest wysokim ryzykiem. Ryzyko to można ograniczyć podejmując współpracę z prawnikiem. Kancelaria współpracuje z przedsiębiorcami pomagając im we wszelkiego rodzaju problemach prawnych, w tym m.in prowadząc windykację należności, sporządzając umowy handlowe, doradzając i dostosowując formę prowadzonej działalności zgodnie z życzeniem klienta, reprezentując przedsiębiorców w sprawach gospodarczych, podatkowych, pracowniczych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, karnych, karnoskarbowych czy administracyjnych (szczegóły w oknach dotyczących poszczególnych działów).