POMOC ZADŁUŻONYM

Pomoc zadłużonym i unieważnienie kredytu

Sprawy frankowe, unieważnienie kredytu w CHF

Jako Kancelaria Frankowa prowadzimy sprawy frankowe z całej polski w tym sprawy o:

unieważnienie kredytu w CHF, (np. unieważnienie kredytu frankowego, zwrot nadpłaconej kwoty kredytu), uzyskanie nadpłaty kredytu CHF (ważnego) i ustalenie abuzywności postanowień kredytów frankowych.

Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie umowy kredytu CHF wiąże się z możliwością uzyskania przez frankowiczów zwrotu wpłaconych na rzecz banku rat kredytu oraz uchyla obowiązek ich zapłaty w przyszłości. W następstwie unieważnienia kredytu frankowego prowadzimy również dalsze czynności zmierzające do uzyskania zapłaty należności jak również wykreślenia hipoteki z nieruchomości kredytobiorcy.

Odfrankowienie kredytu w CHF

W zależności od oceny Sądu jak również indywidualnym ustaleniu co jest dla „Frankowicza” najkorzystniejsze możliwe jest, że umowa frankowa zostanie uznana za ważną ale Sąd usunie z niej postanowienia dotyczące indeksacji kredytu do CHF. Rozwiązanie to ma 2 korzyści po pierwsze kredytobiorca może otrzymać zwrot nadpłaconych rat w CHF, po drugie będzie płacił znacznie mniejsze raty w przyszłości.

Dotychczas prowadziliśmy m.in. sprawy o unieważnienie kredytu frankowego (również o odfrankowienie) m.in. wobec: Bankowi Millenium S.A., Getin Bank S.A., PKO BP S.A., Santander Consumer Bank, mBank S.A., Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jako kancelaria oddłużeniowa bronimy również pożyczkobiorców tzw. chwilówek.

Prowadzimy sprawy o:

unieważnienie chwilówki, unieważnienie pożyczki, zapłatę z powództwa pożyczkodawcy (broniąc osób zadłużonych).

Unieważnienie pożyczki (chwilówki ) jest możliwe jedynie w postępowaniu sądowym. Wielokrotnie umowy pożyczki (chwilówki) zawierały niedozwolone postanowienia umowne nie wiążące konsumenta dzięki czemu ma on możliwość skutecznie bronić się w Sądzie żądając unieważnienia pożyczki. Oddłużenie na etapie sądowym możliwe jest często dzięki usunięciu z umowy niedozwolonych klauzul umownych.

W ramach działalności bronimy również klientów przed roszczeniami dochodzonymi przez firmy pożyczkowe oraz Fundusze Sekurytyzacyjne.

Dotychczas prowadziliśmy sprawy o unieważnienie pożyczki m.in. przeciwko Profi Credit S.A., Zaplo Sp. z o.o., Super Grosz Sp. z o., Daily Credit Sp. z o.o., Eques Debitum FIZNFS, Capital Service S.A., Aasa Polska, Provident S.A. i wiele innych.