PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego kancelaria zajmuje się:

roszczeniami odszkodowawczymi, a także roszczeniami z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę, roszczeniami wynikającymi z umów, sprawami o ochronę dóbr osobistych, sprawami o zniesienie współwłasności, sprawami o ustanowienie służebności, sprawami o ochronę własności i posiadania (w tym roszczenia o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania np. z nieruchomości), sprawami o zasiedzenie, sprawami dot. najmu i eksmisji, sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku etc.), sprawami o zapłatę, sprawami o odwołanie darowizny, ustanowienie służebności (przesyłu, drogi koniecznej), sprawami o zachowek.

W zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje szerokie doradztwo, sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, reprezentację we wszystkich etapach postępowania cywilnego.

Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje klientów również w Europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych tj. w Europejskim postępowaniu nakazowym i Europejskim Postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń.