PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

Prawo karne i karno skarbowe

W zakresie prawa karnego kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (tj. śledztwa i dochodzenia), sądowego (po skierowaniu sprawy do Sądu) jak również na etapie postępowania wykonawczego (po wydaniu wyroku karnego).

Zakresem swojego działania kancelaria obejmuje:

obronę klienta na wszystkich etapach postępowania karnego (śledztwo/dochodzenie, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze), reprezentacja klienta występującego w charakterze oskarżyciela posiłkowego (np. osobę pokrzywdzoną, która występuje przeciwko sprawcy przestępstwa), sporządzanie wszelkich pism sądowych, apelacji, kasacji, wniosków.

SKAZANIE NA KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE OZNACZA JESZCZE ŻE MUSI BYĆ ONA WYKONANA W CAŁOŚCI!

Kancelaria ma również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw, których celem jest zmniejszenie dolegliwości orzeczonej kary np:

sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego (czyli poza zakładem karnym np. w domu), zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary.