PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE, OBSŁUGA PRAWNA SZPITALI

Prawo medyczne i farmaceutyczne, obsługa prawna szpitali

Prawo medyczne/farmaceutyczne to specyficzny dział prawa obejmujący swoim zasięgiem zarówno normy postępowania cywilnego, karnego jak również administracyjnego. Prawo to dotyczy zarówno kwestii związanych z ochroną praw pacjenta jak również reguluje organizację służby zdrowia, placówek leczniczych a także prawa i obowiązki personelu medycznego.

W zakresie tego działu kancelaria zajmuje się:

prowadzeniem spraw karnych dotyczących tzw. błędu w sztuce, prowadzeniem procesów fuzji, przejęć, likwidacji oraz restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, prowadzeniem spraw odszkodowawczych, reprezentacją w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych, prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów leczniczych, prowadzeniem postępowań dot. przekształceń publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego, optymalizacją podatkową, doradztwem prawnym w postępowaniach przetargowych.