PRAWO PODATKOWE

Prawo podatkowe

Jak mawiał Benjamin Franklin cyt. „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki.” Co do prawnych konsekwencji śmierci (sprawy spadkowe) i pomocy jaką możesz uzyskać współpracując z nami odsyłamy do karty „prawo cywilne”.

Prowadzenie spraw podatkowych w dużej mierze wynika z faktu współpracy przedsiębiorcami. Niemniej doradzamy i pomagamy także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

W zakresie podatków kancelaria zajmuje się:

reprezentacją przed organami podatkowymi, sporządzaniem odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do Sądów Administracyjnych w sprawach podatkowych, występowaniem z wnioskami o interpretacje podatkowe, reprezentacją w sporach z organami celnymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, audytem podatkowym, planowaniem podatkowym i optymalizacją podatkową prowadzonej działalności gospodarczej.