Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Posiadamy obszerne doświadczenie w zakresie spraw pracowniczych od wielu lat doradzając naszym klientom jak również reprezentując ich w postępowaniach sądowych.

W zakresie tego działu kancelaria zajmuje się:

szeroko określonym doradztwem (w tym także w zakresie zbiorowego prawa pracy), redagowaniem dokumentów pracowniczych (w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy itp.), reprezentowaniem pracodawców w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, doradztwem w zakresie systemu wynagrodzeń, sporządzaniem umów o zakazie konkurencji, prowadzeniem negocjacji i mediacji z pracownikami i związkami zawodowymi, dochodzeniem odszkodowań z tytułu naruszenia zakazu konkurencji, odprawami, odszkodowaniami i innymi roszczeniami pracowniczymi w tym w zakresie przywrócenia do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowaniami za wypadki przy pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Dziedziną blisko związaną z prawem pracy jest prawo ubezpieczeń społecznych, w zakresie którego posiadamy wieloletnie doświadczenie prowadząc liczne postępowania przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czy Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, KRUS, ZER MSWiA, reprezentację ubezpieczonych w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno przed organami rentowymi (ZUS, KRUS, ZER MSWiA) jak również Sądami Powszechnymi wszystkich instancji, profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków, świadczeń odszkodowawczych.