PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:
rozwód i separacja, alimenty (zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów), ustalenie kontaktów z dziećmi, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku małżeńskiego, ubezwłasnowolnienie, wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu.